Home te koop verkopen Advies en begeleiding Omgeving Contact - info
   EN |  RU
   
Aktiewoningen
Residence Florimont
Klik voor meer informatie...

appartement
CHF320.000

Le sapin Vert
Klik voor meer informatie...

3 kamer appartement
CHF760.000

De website Immo-helene is bedoeld om geïnteresseerde woonruimte (ver)kopers en overige belangstellenden algemene informatie te verschaffen over de dienstverlening van Immo Hélène. Hoewel de informatie op de website Immo-helene met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Immo Hélène geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. Immo Hélène aanvaardt daarbij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid c.q. volledigheid van informatie op haar website. Immo Hélène aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele (schadelijke) gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van, informatie op de website Immo-helene. U wordt derhalve ten stelligste geadviseerd u te informeren en/of (juridisch) of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie op de website Immo-helene relevant kan zijn.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op de website Immo-helene opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via en eigen netwerk) zonder toestemming van Immo Hélène. Tot slot aanvaardt Immo Hélène geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van feiten, omissies of verdraaiingen in de via de website Immo-helene verkregen informatie of door derden op deze website toegevoegde informatie die voortvloeien uit een niet toegelaten c.q onbevoegde toegang.

Alle rechten zijn voorbehouden. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website Immo-helene, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennis genomen.